بیماری اسکیزوفرنی

بیماری اسکیزوفرنی و درمان طب قرآنی برای آن

بیماری اسکیزوفرنی بیماری اسکیزوفرنی حد بالای بیماری های روحی و روانی است. این افراد حضور ذهن ندارند و دچار مهمل گویی اند، یعنی حرف های بی ربطی می زنند که با عقل و منطق هم خوانی ندارد. این بیماران هوش و حواس خود را از دست می دهند، احساس خود بزرگ بینی می کنند و تعادل...
آلرژی های فصلی

آلرژی های فصلی و درمان طب قرآنی برای آن

درمان آلرژی فصلی متاسفانه در علم پزشکی ادعا می شود که بروز آلرژی به خاطر گرده افشانی گل ها و گیاهان است. در حالی که چنین استدلالی درست نیست و گرده افشانی ربطی به آلرژی ندارد. طب قرآنی برای پیشگیری و بهبود آلرژی های فصلی روش های زیر را توصی می کند: بهترین و موثرترین...
درمان صرع در طب قرآنی

روش طب قرآنی برای درمان صرع

طب قرآنی درمان صرع بیماری صرع از آنجا که علت عمده بیماری صرع، استفاده از غذاهای سرد است که منجر به تولید بیش از حد مایعات مغزی می شود. باید توجه کرد تا از مصرف غذاهای سرد و اسیدی (به خصوص مغز گردو، کرفس، جگر و تخم مرغ)، خودداری شود. غذای بیماران مبتلا به صرع دقیقا...
درمان تومور غده هیپوفیز

درمان تومور غده هپوفیز از نظر طب قرآنی

غده هپوفیز طب قرآنی روشی که برای بهبودی این بیماری پیشنهاد می شود عبارت است از:پرهیز از عصبی شدن، حرص خوردن و حساس و زودرنج بودن؛ 1.پرهیز از کلیه فرآورده های حیوانی و قند و شکر؛ 2.پرهیز کامل از غذاهای ممنوع؛ 3.فقط وفقط استفاده از غذاهای خام گیاهی؛ 4.نوشیدن روزانه چند...
درمان میگرن

روش طب قرآنی برای میگرن

طب قرآنی میگرن علت اصلی این بیماری، ناراحتی گوارشی است و خداوند سبحان بهبودی سیستم گوارش را در غدد بزاقی دهان انسان قرار داده است. بهترین روش بهبودی بیماری میگرن استفاده نکردن از غذاهای ممنوع و هر لقمه را دو برابر دندان ها جویدن است. چرا جویدن؟ با جویدن غذا سه اتفاق...
بیماری پروتئینوری (دفع پروتئین)

علت بیماری پروتئینوری (دفع پروتئین) از نظر طب قرآنی

بیماری پروتئینوری (دفع پروتئین) در این بیماری کلیه ها دچار اشکال می شوند و تعادل کارکرد آن ها به هم می خورد. مقداری پروتئین از طریق ادرار دفع می شود و فرآیند دفع به مرور افزایش می یابد؛ به طوری که بیمار دچار ضعف شدید می شود و تعادل الکترولیتی بدن به هم می خورد؛ در...
بیماری اسکیزوفرنی و درمان طب قرآنی برای آن

بیماری اسکیزوفرنی و درمان طب قرآنی برای آن

بیماری اسکیزوفرنی بیماری اسکیزوفرنی حد بالای بیماری های روحی و روانی است. این افراد حضور ذهن ندارند و دچار مهمل گویی اند، یعنی حرف های بی ربطی می زنند که با عقل و منطق هم خوانی ندارد. این بیماران هوش و حواس خود را از دست می دهند، احساس خود بزرگ بینی می کنند و تعادل...

آلرژی های فصلی و درمان طب قرآنی برای آن

آلرژی های فصلی و درمان طب قرآنی برای آن

درمان آلرژی فصلی متاسفانه در علم پزشکی ادعا می شود که بروز آلرژی به خاطر گرده افشانی گل ها و گیاهان است. در حالی که چنین استدلالی درست نیست و گرده افشانی ربطی به آلرژی ندارد. طب قرآنی برای پیشگیری و بهبود آلرژی های فصلی روش های زیر را توصی می کند: بهترین و موثرترین...

روش طب قرآنی برای درمان صرع

روش طب قرآنی برای درمان صرع

طب قرآنی درمان صرع بیماری صرع از آنجا که علت عمده بیماری صرع، استفاده از غذاهای سرد است که منجر به تولید بیش از حد مایعات مغزی می شود. باید توجه کرد تا از مصرف غذاهای سرد و اسیدی (به خصوص مغز گردو، کرفس، جگر و تخم مرغ)، خودداری شود. غذای بیماران مبتلا به صرع دقیقا...

درمان تومور غده هپوفیز از نظر طب قرآنی

درمان تومور غده هپوفیز از نظر طب قرآنی

غده هپوفیز طب قرآنی روشی که برای بهبودی این بیماری پیشنهاد می شود عبارت است از:پرهیز از عصبی شدن، حرص خوردن و حساس و زودرنج بودن؛ 1.پرهیز از کلیه فرآورده های حیوانی و قند و شکر؛ 2.پرهیز کامل از غذاهای ممنوع؛ 3.فقط وفقط استفاده از غذاهای خام گیاهی؛ 4.نوشیدن روزانه چند...

روش طب قرآنی برای میگرن

روش طب قرآنی برای میگرن

طب قرآنی میگرن علت اصلی این بیماری، ناراحتی گوارشی است و خداوند سبحان بهبودی سیستم گوارش را در غدد بزاقی دهان انسان قرار داده است. بهترین روش بهبودی بیماری میگرن استفاده نکردن از غذاهای ممنوع و هر لقمه را دو برابر دندان ها جویدن است. چرا جویدن؟ با جویدن غذا سه اتفاق...

علت بیماری پروتئینوری (دفع پروتئین) از نظر طب قرآنی

علت بیماری پروتئینوری (دفع پروتئین) از نظر طب قرآنی

بیماری پروتئینوری (دفع پروتئین) در این بیماری کلیه ها دچار اشکال می شوند و تعادل کارکرد آن ها به هم می خورد. مقداری پروتئین از طریق ادرار دفع می شود و فرآیند دفع به مرور افزایش می یابد؛ به طوری که بیمار دچار ضعف شدید می شود و تعادل الکترولیتی بدن به هم می خورد؛ در...