درباره ما

این سایت توسط تعداد از دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی تحت نظارت آقای مهندس مهرآبادی از اساتید دانشگاه قم طراحی و مدیریت می شود.
این سایت با هدف ترویج تغذیه سالم حاصل تحقیق و بررسی یک تیم تحقیقاتی در حوزه های …. می باشد.

مدیر سایت: مهندس محمد جواد مهرآبادی
تیم فنی: معصومه مدنی، سمیرا خداوردی، زهرا جلیلی، زهرا اسدی،سمانه صدق گو
تیم تحقیقاتی:…

اطلاعات تماس:
مدیر فنی سایت: ایمیل z.asadi1933@gmail.com شماره تماس:۰۹۰۳۴۸۸۶۳۸۱
مدیریت سایت: ایمیل Mehrcco@gmail.com شماره تماس: ۰۹۱۲۱۵۳۰۹۱۳
آدرس: دانشگاه قم