آیا خام گیاهخواری در طول مدت عوارض و کمبودی نمی آورد؟
آیا خام گیاهخواری در طول مدت عوارض و کمبودی نمی آورد؟

جواب
خیر، خامگیاه خواری هیچگونه کمبود و عوارضی در انسان ایجاد نمی کند، اگر موادی که مصرف می کنید متعادل

باشد چه دلیل دارد که کمبود و عوارضی به وجود آورد، مگر مواد اولیه ای که برای خامگیاهخواران به کار

می رود همانهایی نیستند که برای پخته خواری بکار می رود.


خامگیاهخواران همان مواد را به صورت زنده و طبیعی مصرف می کنند.


من حود به مدت ۷ سال است که صدرصد خامگیاهخاری می کنم و افراد زیادی نیز به مدرت های طولانی تری

همین رویه را انجام می دهند. و علاوه بر اینکه کمبودی نداشته اند از نظر توانایی بدن و درک فکری نیز بهتر

از زمان پخته خواری هستند.


حال اگر یک فرد خام گیاهخوار ” احیانا” دوچار کمبود یا ضعف غذایی بشود تقصیر از خامگیاهخواری نیست

علت آن است که روش غذایی غنی و متعادل و حساب شده ای متناسب با فعالیت و تحرک روزانه ی خود انتخاب

نکرده و بیشتر میوه جات و سبزی جات مصرف کرده به این روش ناآگاه و نا آشنا بوده و مطالعات کافی در این

زمینه نداشته و پیش خود یا بدون مشورت مبادرت خامگیاهخواری کرده است و در نتیجه دچار عوارض سو، گردیده است .

منبع: خام گیاهخواری هم غذا هم درمان، پیشگیری و درمان بیماری ها با خامگیاهخواری( تغذیه طبیعی)- علی اکبر رادپویا

مطالب مرتبط:
خطر خام گیاه خواری در بیماران قلبی؟
برنامه پیشنهادی تغذیه طبیعی در ماه مبارک رمضان