عوارض گوشت

اگر انسان گوشت نخورد عوارض و کمبودی پیدا می کند؟
اگر انسان گوشت نخورد عوارض و کمبودی پیدا می کند؟

پاسخ:
به هیچ وجه، جمعیت زیادی از مردم دنیا که در هندوستان، ژاپن ، تعداد زیادی در اروپا، آمریکا
مزدزنان ها(۱) آنتروپوزوفها(۲) که در جنوب آلمان، سویس و اروپا هستند. گوشت نمیخورند و هیچ کمبودی هم در آنها نیست.
۱-mazdazanas
2-Antheripspohs

منبع: خام گیاهخواری هم غذا هم درمان، پیشگیری و درمان بیماری ها با خامگیاهخواری( تغذیه طبیعی)- علی اکبر رادپویا

مطالب مرتبط:
مضرات گوشت چیست؟