عکس العمل های شفابخش

مواد طبیعی اثرات شفا دهنده خود را بلافاصله نشان می دهند.
سمومی که در بدن، در عروق و خون و در دستگاه گوارش طی سالیان سال جمع شده اند از بدن خارج می شوند.
کسانی که این رژِیم غذایی را به تازگی شروع کرده اند با عکس العمل هایی از طرف بدن خود مواجه می شوند
که این مربوط است به روند دفع سموم از بدن.
این واکنش های طبیعی که برای دفع سموم است می تواند شخص
را به اشتباه بیاندازد که خام گیاه خواری با مزاج او سازگار نسیت!
در حالی که آگاهی از این مسئله می تواند کمک می تواند کمک کند
که شخص وضعیت بدن خود را بهتر درک کند.
عکس العمل های شفابخش می توانند به شکل های گوناگون ظاهر شوند:
سرگیجه، سردرد، گرسنگی کاذب،
بی اشتهایی، ضعف، جوش های چرکی، خارش پوست، ورم شست پا، اسهال، درد روده، بی حالی و کمبود انرژی
درد مفاصل، کاهش وزن بدن و….
مواد پخته (مرده) به صورت اخلاطی در تمام بدن پراکنده و سفت شده اند
و به ندریج با خام گیاه خواری از بدن خارج می شوند.
به همین خاطر است که پس از هفته ها و گاه ماه ها و سال ها (بستگی به میزان سفتی این اخلاط)
برخی از این عکس العمل های شفابخش در بخش خام گیاه خواران رخ می دهد. واقعیت این است که هر چه سم
زودتر وارد بدن شده باشد دیرتر هم از بدن خارج می شود و نباید انتظار داشت که مواد مرده ای که سالیان سال
وارد بدن کرده ایم به سرعت و ظرف یکی دو روز از بدن خارج شوند.
باید توجه داشت
که هر یک از این حالات اگر برای شخص نپیش آمد نباید دوباره به سمت داروها و پزشک و مواد
پخته و مرده باز گردد و دوباره بدن خود را با این داروها و مواد آلوده کند.
این واکنش های شفا بخش خود به خود ظرف مدت کوتاهی ناپدید خواهند شد.

گردآور: آرش مدرس

مطالب مرتبط:
آیا خام گیاهخواری در طول مدت عوارض و کمبودی نمی آورد؟