مواد حیاتی لازم بدن

معمولاً غذایی که انسان مصرف می کند شامل ۶ دسته مواد زیر است:
آب _ پروتئین _ کربوهیدرات ها _ چربی ها _ مواد معدنی _ ویتامین ها و مواد غیر قابل هضم مانند فیبرها.
این مواد در سوخت و ساز بدن مصرف می شوند و حرارت یا انرژی تولید می کنند. به عبارت دیگر این مواد با تغییراتی که در دستگاه گوارش حاصل می کنند قابل جذب می شوند و برای تامین احتیاجات حیاتی مورد استفاده سلول های بدن قرار می گیرند.
هنگامی که مصرف روزانه برای تامین احتیاجات سوخت و ساز بدن کافی نباشد سیستم های متابولیک بدن نمی توانند وظایف خود را انجام دهند.
برای مثال مردم فقیر که قسمت اعظم کالری خود را از کربوهیدرات ها تامین می کنند با ضعف و خستگی رو به رو هستند و بدن آن ها در برابر عفونت ها مقاومت کافی ندارد.
غذایی که در هر وعده خورده می شود بایستی در لوله گوارش به صورتی درآید که بتواند از مخاط روده کوچک گذشته وارد جریان خون شود و تغذیه سلول ها را تامین نماید.
مواد غذایی مختلف مانند پروتئین ها_قندها و چربی ها در لوله گوارش تغییراتی حاصل می کنند که در نتیجه جذب آن ها امکان پذیر گردد.
این تغییرات را که در طی آن مواد غذایی به عناصر ساده تبدیل و قابل استفاده می شوند گوارش یا هضم نامیده اند.

هضم غذا را می توان شامل دو مرحله یا دو فعالیت دانست:

یکی هضم مکانیکی است که شامل جویدن_بلع و حرکات لوله گوارش در جابجا کردن غذا می باشد و طی آن غذا به قطعات خرد و ریز تقسیم شده تا با شیره های گوارشی مخلوط گردد و دیگر فعالیت شیمیایی است که مواد غذایی به ترکیبات ساده تر و مولکول های کوچکتر تبدیل شده و آماده جذب می گردد.

منبع: کتاب زندگی سبز با تغذیه سالم نوشته علی همتی رودسری(مواد حیاتی لازم بدن)

مطالب مرتبط:
برنامه ریزی برای رژیم های گیاهی