گرسنگی کاذب

احساس گرسنگی کاذب در افرادی که تازه این رژیم را تجربه می کنند بسیار دیده می شود. این بدین خاطر است که افراد عموماً عادت دارند شکم خود را با مواد پخته مثل برنج و نان پر کنند و دستگاه گوارش بخاطر اینکه توانایی هضم این مواد سنگین را ندارد لاجرم در هضم آن عاجز شده و غذا درمعده ساعت ها می ماند. به همین خاطر فرد احساس سیری می کند و میل به خوردن غذا ندارد. در صورتی که مواد خام به سرعت جذب بدن می شوند و به صورت انرژِی و مواد لازم بدن در می آیند. خام گیاه خواران می دانند که گرسنگی (البته نه به صورت کاذب) به معنی سلامت تغذیه و هضم صحیح غذا در بدن می باشد.

طولی نخواهد کشید که خواهید دید مشکل گرسنگی کاذب همم حل شده و بدن با مواد تازه و طبیعی انطباق پیدا می کند.

گردآور: آرش مدرس

مطالب مرتبط:
رژیم غذایی برای یک بیمار سرطانی