فرق گیاهخواران خامگیاهخواران

گیاهخواران با خامگیاهخواران چه فرقی دارند؟
گیاهخواران با خامگیاهخواران چه فرقی دارند؟

گیاهخواران کسانی هستند که از خوردن هر نوع گوشت پرهیز دارند و غذای آنان عبارت است از:
گیاهان یا ساقه ها
رشه های خوردنی
غلات و حبو بات
مغزها و جوانه ها
و میوه جات همچنین فراورده های شیری، عسل و تخم مرغ است که به صورت خام یا پخته مصرف مینمایند.


خام گیاهخواران موادی را که طبیعت برای تغذیه ی بشر آماده ساخته است بدونه آنکه دخالتی از نظر پختن، حرارت دادن، بودادن یا کنسرو کردن در آن بشود یا فعل و انفعالات شیمیایی در آن انجام گردد مصرف می کنند.


در این نوع تغذیه گوشت و لبنیات و فراورده های آن و تخم مرغ نیز مصرف نمیکنند و از مواد محرکه مانند قهوه، چایی، الکل یا سیگار و غیره خود داری میکنند.
غذای آنان میوه جات، سبزی جات،سالاد ها، آجیل،خشکبار، انواع جوانه ها از قبیل جوانه ی غلات و حبوبات و مواد قندی طبیعی است که “مطلقا” به صورتخام و طبیعی و زنده مصرف می نمایند. و یا به صورت غذای تزکیبی در آورده و مورد مصرف قرار می دهند.

منبع: خام گیاهخواری هم غذا هم درمان، پیشگیری و درمان بیماری ها با خامگیاهخواری( تغذیه طبیعی)- علی اکبر رادپویا(فرق گیاهخواران خامگیاهخواران)

مطالب مرتبط:
دو نمونه منوی گیاهخواری
در رویه ی خام گیاهخواری ویتامین های ضروری بدن چگونه تامین میشود؟